BREAKING NEWS

CONTACT US

Ipadala ang inyong mungkahi

Mahalaga ang inyong boses. Ibahagi nyo sa amin ang inyong kaalaman, komento, content submissions, at iba pa.

Maari nyong ibahagi dito ang inyong mga suggestions. Maari nyo rin kaming maabot sa Facebook at Twitter.
About us

This is a partnership among different academic and media institutions in Laguna to promote voters education and provide local election coverage. Bantay Halalan Laguna 2019 is a public service initiative of the UPLB College of Development Communication.


CONTACT US

CALL US ANYTIMELatest on TwitterNewsletter