BREAKING NEWS

Aberya sa mga presinto, naransan sa iba’t-ibang lugar sa Laguna

John Mervin EmbateMay 13, 20192min810

Joshua Mae Hormigos

Umaga pa lamang ay kabi-kabila na ang naranasang aberya sa iba’t-ibang mga presinto sa Laguna.

Simula alas syete ng umaga hanggang alas tres ng hapon ay maraming mga netizen sa social media ang nagbahagi ng kanilang mga hinaing ukol sa mga pumalyang Vote Counting Machines o VCM sa kani-kanilang presinto.

Maraming lugar sa Laguna ang nakaranas ng mga pumalyang VCM. Ilan sa mga nabalitang presinto na may ganitong insidente ay ang Sto. Nino Elementary School sa Lumban; BN Calara at Malinta ES sa Los Baños; Siniloan ES sa Siniloan; Calo ES sa Bay; Pulo ES sa Cabuyao;, at ilang barangay sa Binan, Sta. Cruz, Bay, Paete, Magdalena, at San Pablo.

Tinutukan ng electric fan ang ilang nag-overheat na VCM. Bagama’t may ilang mga VCM ang napalitan, mayroong ilang presinto na nahirapang tawagan ang mga kinatawan ng COMELEC.

Ang naging solusyon ng mga pollwatcher ay kunin ang mga nasagutang voting forms mula sa mga botante at iproseso ang mga ito kapag dumating na ang mga kapalit na VCM.

 

 

 

John Mervin Embate


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


About us

This is a partnership among different academic and media institutions in Laguna to promote voters education and provide local election coverage. Bantay Halalan Laguna 2019 is a public service initiative of the UPLB College of Development Communication.


CONTACT US

CALL US ANYTIMELatest on TwitterNewsletter